IT-HUSET

IT-HUSET är ett konsultföretag som präglas av sina medarbetare och deras erfarenhet och kompetens. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina projekt genom att tillhandahålla individer som gör skillnad eller genom att ta helhetsansvar för genomförande av projekt.

Kunderna återfinns idag främst inom bank, finans och försäkring, offentlig sektor samt spel och media.
Vi hjälper även kunder i andra branscher där vår erfarenhet och kompetens kommer kunden till nytta.

Vi är trygga i våra leveranser och har därför en kvalitetsgaranti på alla uppdrag. IT-HUSET genomför uppdragsuppföljningar på alla uppdrag för att ständigt förbättra oss.

Våra tjänster är förändringsledning, projektledning, krav, systemutveckling, test, mobila lösningar, agil metodik och projektåtaganden.