Framtiden

IT-HUSET ska ha genomgående nöjda kunder som litar på vår förmåga att leverera det som efterfrågas.

Ständig utveckling och förnyelse är ledord. Med bibehållen kvalitet och företagskultur ska vi fortsätta den kontrollerade expansionen som kännetecknar oss. Vi ska växa organiskt där våra medarbetares nätverk är vår största tillgång för att hitta nya medarbetare.

Vi ska vara branschens bästa arbetsgivare som behandlar våra medarbetare med respekt så att de känner sig som unika individer. Som ägare och medarbetare ska man känna stolthet över IT-HUSET.

IT-HUSET ska vara strategisk leverantör till Sveriges mest krävande kunder och ha Sveriges skickligaste och mest motiverade IT-konsulter.