Värdegrund

Relationer – IT-HUSET bygger relationer för att vi är professionella och vill generera affärer, men även för att vi gillar att ha relation, att vara engagerade individer och inte bara kvalificerade resurser. Det här är en del av vår själ och det präglar vårt sätt att arbeta och våra strategier.

Individer – På IT-HUSET finns ett tydligt fokus på individen, såväl i det professionella som i det sociala livet. Vår företagskultur präglas av ett stort mått av frihet under ansvar, med få pekpinnar och regler.

Kvalitet – På IT-HUSET lämnas inget åt slumpen. Aktiviteter, rekryteringar, offerter och genomförande av uppdrag utförs mycket noggrant. På IT-HUSET finns en naturlig hållning av nyfiket ifrågasättande.

Vi vill både göra rätt saker och göra dem rätt! Denna inbyggda ambition att allt ska vara väl genomtänkt har alltid varit en tydlig del av vårt företags kultur, liksom noggrannheten och omsorgen om detaljer.