Kompetensutveckling

För att IT-HUSET över tiden ska leverera med hög kvalitet krävs kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare. Vi har därför en medveten satsning på certifieringar inom samtliga kompetensområden för att säkra att våra konsulter har efterfrågad kompetens av högsta kvalitet. Konsulterna arbetar även med kunskapsöverföring i form av utbildning, seminarier och mentorskap.

Kompetensutvecklingen genomförs gemensamt inom prioriterade områden för hela företaget samt individuellt. Den gemensamma utbildningen baseras på vår omvärldsbevakning samt återkoppling från kunder. Den individuella kompetensutvecklingen baseras på de årliga utvecklingssamtalen och uppdragsuppföljningarna.

Under ett år består kompetensutvecklingen för konsulterna normalt av teknikföreläsningar, två veckors utbildning per konsult, certifieringsprogram samt deltagande på internationella konferenser.