Rekryteringsprocess

För att IT-HUSET ska kunna fortsätta att leverera med hög kvalitet ställs stora krav på medarbetarna. Det är därför viktigt att vi rekryterar personer med hög kompetens och med värderingar som ligger i linje med IT-HUSETs.

IT-HUSET har därför en väl definierad rekryteringsprocess som innehåller minst tre intervjuer samt referenstagningar. Varje intervju har ett tydligt syfte och vi engagerar våra konsulter i rekryteringsprocessen.