Kvalitet

IT-HUSET har kvalitetssäkrat sina konsulttjänster sedan starten 1997. Våra mätningar av hur nöjda våra kunder är visar att vi med god marginal uppfyller kundens förväntningar.

Det innebär att vi är trygga i våra leveranser. Det är alltid du som kund som avgör om du är nöjd med vår leverans, det är därför vi har vår unika kvalitetsgaranti. Om du som kund inte är nöjd med vårt arbete ska du inte betala, så enkelt är det.

Som grund för att säkerställa kvaliteten i våra uppdrag har IT-HUSET väl definierade processer för rekrytering, kompetensutveckling, matchning av konsult till uppdrag samt mätning av den kundupplevda kvaliteten i uppdragen.

IT-HUSETs nöjda kunder, låga personalomsättning och goda lönsamhet visar att vi håller en genomgående hög kvalitet i vårt arbete.