Kvalitetsgaranti

Vi är trygga i våra leveranser. IT-HUSET har därför en unik kvalitetsgaranti som innebär att om du som kund inte är nöjd med utfört arbete utgår ingen kostnad, så enkelt är det.

Du meddelar kundansvarig senast 10 dagar efter erhållen faktura för det arbete som du inte är nöjd med. Självfallet vill vi dock alltid att du säger till så snabbt som möjligt om du inte är nöjd, så att vi tillsammans kan rätta till det så tidigt som möjligt.