Kvalitetssäkring av uppdrag

IT-HUSET präglas av stolthet och ansvarstagande. Vi vill leverera det som våra kunder förväntar sig.

Konsultprofilerna är ett viktigt dokument för att beskriva våra konsulters kompetens och för att matcha rätt konsult till rätt uppdrag. Därför är våra konsultprofiler alltid aktuella och granskade.

Uppdragsintervjuer är viktiga för att kunden ska kunna säkerställa att konsulten är lämplig för uppdraget och tydliggöra kundens förväntningar på konsulten. IT-HUSET har en dokumenterad rutin för att säkerställa att detta uppnås på intervjun.

Alla uppdrag följs upp kontinuerligt och sammanställs i en kvalitetsrapport varje år. Vid leverans av underkonsulter från våra nätverk kvalitetssäkras de på samma sätt som IT-HUSETs egna konsulter.