Rekrytering

IT-HUSET förser Sveriges mest krävande kunder med Sveriges skickligaste och mest motiverade konsulter. Genom att erbjuda en kombination av spetskompetens, ett konsekvent fokus på kundens behov, långsiktiga och förtroliga relationer samt en tydlig inriktning på att tillhandahålla individer som gör skillnad särskiljer vi oss på IT-konsultmarknaden.

För att IT-HUSET ska kunna fortsätta att leverera med hög kvalitet ställs stora krav på medarbetarna. Det är därför viktigt att vi rekryterar personer med hög kompetens och med värderingar som ligger i linje med IT-HUSETs.

IT-HUSET har därför en väl definierad rekryteringsprocess som innehåller minst tre intervjuer samt referenstagningar. Varje intervju har ett tydligt syfte och vi engagerar våra konsulter i rekryteringsprocessen.