Microsoft

Utveckling av ny version av Internetbank
Ansvarig tjänsteutvecklare för delar av kontofunktionaliteten och delar av de övergripande gemensamma tjänsterna i projektet.
IT-HUSET var BizTalk-utvecklarexpert.

Automatisering av leveranser
Framtagande av rutiner och verktyg för automatisering av versionshantering, kompilering, leverans och installation i målmiljö.
IT-HUSET hade roller som teknisk projektledare, utvecklare, DBA och CM.

Utbetalningssystem
Utveckling av system för utbetalning, från kravfångst till implementation. Systemet används för att betala ut ca 18 miljarder kr/år och är ett av myndighetens kärnsystem.
IT-HUSET hade roller som kravanalytiker, systemarkitekt och utvecklare.

Framtagande av ramverk
Framtagande av arkitektur och utveckling av ett ramverk. Med hjälp av ramverket utvecklas testapplikationer som används för att verifiera optisk mätutrustning. Införande av .NET hos kunden, inklusive kompetensöverföring. Målet 25% snabbare utveckling i projekten uppnåddes.
IT-HUSET var ansvarig arkitekt samt hade roll som mentor till utvecklarna samt utvecklade själv.