Projektledning

Migrering av betalkortsystem
Uppdragets syfte var att säkerställa total återställning av samtliga betalkortssystem i händelse av systemhaveri. Projektet omfattade migrering och flytt av ett tjugotal system till en ny, standardiserad och katastrofsäkrad datormiljö. Ett viktigt krav var att flytt av systemen skedde under kortast möjliga tidsfönster eftersom systemen har öppet dygnet runt.
IT-HUSET ansvarade för projektledning av projektet.

Projekt för separation av IT-Stöd
Uppdraget omfattade övergripande ansvar för ett större antal projekt i samband med systemseparation vid försäljning av företagets livförsäkringsverksamhet. Programmet drevs till stor del enligt agila metoder och omfattade utredning, samordning, överföring och dokumentation. För de avyttrade systemen upphandlades även en extern driftleverantör. Programmet omfattade som mest 300 rapporterande personer.
IT-HUSET ansvarade för programledning av projektet.

Införande av ny integrationsplattform
Uppdraget innebar att ansvara för en övergripande kartläggning av verksamhetens hela externa informationsflöde med ett tjugotal organisationer och myndigheter.  Dessutom ingick även utformning och förankring av ett integrationsstrategiförslag samt upphandling av en integrationsplattform.
IT-HUSET var ansvarig utredare inför projektet.

Kravanalys för system mot penningtvätt
Utformning av systemkravspecifikation för upphandling av standardsystem. Denna togs fram efter att det genomförts process- och begreppsmodelleringar enligt Astrakanmetoden. Resultatet blev en gemensam och tydlig modell av verksamheten, där varje enskilt systemkrav påvisade en specifik effekt och nytta i det dagliga arbetet.
IT-HUSET ansvarade för kravanalys och var även ansvarig affärsarkitekt.