Test

Testledare i projekt med automatiserade tester
Testledare för release av optionshandelssystem med ansvar att planera och leda testgruppens funktions- och systemtester samt att ansvara för sexton testmiljöer. Tester gjordes automatiserat i dagliga körningar med cirka 7000 testfall. Projektet omfattade även plattformsbyte som medförde intensivt koordineringsarbete mellan extern hårdvaruleverantör och produktägaren.
IT-HUSET var ansvarig testledare och delprojektledare

Prestandatest
Prestandaexpert och mentor i en av Sveriges största prestandatestorganisationer. Ansvar för prestandatester och analys av myndighetens olika systemlösningar. Uppdraget omfattade även mentorskap för att stärka kundens kompetens inom prestandatest. De verifierade systemen påvisade högre kvalitet genom uppmätt färre driftstörningar.
IT-HUSET hade roll som prestandatestexpert och mentor

Acceptanstestledare SAP
Operativ testledning, uppföljning och praktiskt testarbete i ett större SAP-projekt med huvudfokus på att verifiera den levererade SAP-lösningen. I uppdraget ingick även att ta fram en anpassad acceptanstestmetod, riktad mot SAP.

Acceptanstesterna koordinerades av en mindre grupp där IT-HUSET bistod med två testledare.

Linjeansvar för testprocess
Ansvarig för kundens testprocess. Uppdraget omfattade ansvar för företagets testmiljö, testdata samt testverktyg. Inom ramen för uppdraget genomfördes utvärderingar av verktyget och funktionalitet förbättrades i samarbete med verktygsleverantören. Konsulten höll utbildningar i verktyget för personal inom IT och verksamhet.
IT-HUSET var testansvarig.

Testledare i agilt systemutvecklingsprojekt
Testledare med ansvar att leda tester och förbättra testprocessen i ett agilt systemutvecklingsprojekt. Komplext system med ett stort antal integrationer samt ett projekt som ska leverera enligt en företagsövergripande produktionssättningsplan. Höga krav ställdes på effektiva regressionstester. Uppdraget omfattade regressions-, systemintegrations- och acceptanstest med tjugo testare och specialister inlånade från verksamheten.
IT-HUSET var ansvarig testledare.