Kravanalytiker

IT-HUSETs kravanalytiker anlitas ofta i tidiga faser för att genomföra utredningar och förstudier som resulterar i gedigna beslutsunderlag inför kundens fortsatta arbete med projektet.

En avgörande framgångsfaktor för projekt är att kraven på ett tydligt sätt identifieras och förankras. Som kravanalytiker sätter vi oss in i kundens behov och mål och omsätter det i tydliga krav som vi arbetar fram genom workshops och intervjuer.

I vårt kravarbete har vi erfarenhet från flera modeller och metoder, bl a Astrakanmetoden. De flesta av IT-HUSETs kravanalytiker är dessutom REQB-certifierade. REQB är en internationell standard för kravhantering.