Mobila lösningar

IT-HUSET utvecklar unika affärsapplikationer för iPhone, iPad och Android, applikationer integrerade med kundens befintliga system. Det är externa applikationer för kundens slutkund eller interna applikationer för den egna organisationen.

Vi genomför även föreläsningar i aktuella tekniker, metoder och trender och hjälper våra kunder att komma igång med utveckling av mobila lösningar.