Systemutveckling Java

IT-HUSETs konsulter inom systemutveckling har lång erfarenhet från olika utvecklingsprojekt och har en bra förmåga att förstå kundernas verksamhet.

Majoriteten av utvecklarna är Sun-certifierade, flertalet är även certifierade ScrumMasters.

Kunderna anlitar oss i utvecklingsprojektens alla faser; inom arkitektur, systemutveckling, integration och konfigurationshantering.

Java EE, Spring Framework, Hibernate, Webservices, XML, Oracle, MySQL, ClearCase är några av de verktyg och tekniker vi har specialistkunskap inom.