Systemutveckling .NET

IT-HUSETs konsulter inom systemutveckling har lång erfarenhet från olika utvecklingsprojekt och har en mycket bra förmåga att förstå kundens verksamhet.

Majoriteten är Microsoft-certifierade, flertalet är även certifierade ScrumMasters.

Kunderna anlitar oss i utvecklingsprojektens alla faser; inom arkitektur, systemutveckling, integration och konfigurationshantering.

.NET, C#, SQL Server, Webservices, XML, BizTalk, EPiServer är några av de verktyg och tekniker vi har specialistkunskap inom.