Test och testledning

IT-HUSETs konsulter verkar inom hela testprocessen, från krav till acceptanstest, samt med kunskapsöverföring i form av utbildning och mentorskap. Den samlade kunskapen spänner över ett flertal metodiker, allt från traditionella till agila metoder. Vi hjälper gärna våra kunder att utveckla sina teststrategier och testprocesser.

Konsulterna har erfarenhet av etablerade testverktyg och kundspecifika verktyg. Flertalet av konsulterna är certifierade enligt ISEB/ISTQB.

Konsulterna har även stor erfarenhet av testledning av affärssystem, t ex komplexa SAP-projekt.

Våra konsulter ser test som en profession!